polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych, jest PROJEKT Artur Gawlikowski
ul. 3Maja 76/141 76-200 Słupsk NIP 8392908447 REGON 221098090

Prowadząc jakąkolwiek działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej, przedsiębiorca zawsze przetwarza jakieś dane swoich klientów. Są one niezbędne do kontaktu np. aby poinformować klienta o wykonaniu zamówionego zlecenia. Dane adresowe, imię nazwisko i telefon to służą do wysyłki zamówionych produktów na wskazany adres dostawy. Przedsiębiorcy zbierają także dane wymagane przez prawo np. informacje niezbędne do wystawienia faktury vat. W przypadku działalności fotograficznej operujemy także wizerunkiem klientów. W tym ostatnim przypadku każda realizacja tego typu jest poprzedzona stosowna umową w której określamy zgodę i zakres wykorzystania wizerunku.

Celem zbierania danych jest umożliwienie realizacji sprzedaży usług zakupionych w formie elektronicznej: vouchery na sesje zdjęciowe, zamówienia terminów sesji zdjęciowych. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji sprzedaży. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie sprzedaży i świadczenie usług.

W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

W serwisie http://arturgawlikowski.pl zastosowano funkcje analityczne Google Analytics pozwalające m.in. na zbieranie zaszyfrowanych anonimowych raportów danych demograficznych, informacje o ilościach odwiedzin, czasie spędzonym w witrynie itp.
– Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika bądź jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku;
– Dane osobowe naszych klientów zbierane za pomocą cookies nie są udostępniane osobom trzecim;
– Aby nie dopuścić do zapisywania plików cookie na komputerze, można z nich zrezygnować lub wyłączyć je, korzystając z przeglądarki internetowej. Warto mieć na uwadze, że wyłączenie plików cookie może spowodować znaczące pogorszenie działania zarówno naszej witryny internetowej, jak i innych witryn. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim będzie prowadzony proces sprzedaży (świadczenia usługi), okres uprawnień konsumenckich oraz okres wynikający z obowiązków księgowych nałożonych przez obecnie obowiązujące przepisy.

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o wycofaną zgodę przed jej cofnięciem a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: foto@people.pl albo pisemnie na adres Administratora.